Thứ Ba, ngày 18 tháng 2 năm 2014

B. Bài toán 1
     Cho hàm số $y = \frac{{2x - 1}}{{x - 1}}$
     a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị $(C)$ của hàm số
     b) Tìm m để đường thẳng $(d):y =  - x + m$ cắt $(C)$  tại hai điểm phân biệt A, B sao cho $AB = \sqrt {10} $.